Cá giò cắt lát đông lạnh VN_Sugi reitou

Cá giò cắt lát đông lạnh VN_Sugi reitou (Việt Nam)

89,000 VND

1pc(130g)

Việt Nam