Cá hồng cắt lát đông lạnh VN_Fuedai reitou

Cá hồng cắt lát đông lạnh VN_Fuedai reitou (Việt Nam)

99,000 VND

1pc(130g)

Việt Nam