Bụng cá ngừ 2 đông lạnh JP_Chuutoro reitou

Bụng cá ngừ 2 đông lạnh JP_Chuutoro reitou (Nhật Bản)

250,000 VND
  • Cắt thanh khoảng 200g-300g / 1 thanh
Nhật Bản