Thăn cá ngừ đông lạnh JP_Akami reitou

Thăn cá ngừ đông lạnh JP_Akami reitou (Nhật Bản)

200,000 VND
  • Cắt thanh khoảng 200g-300g / 1 thanh
Nhật Bản