Cá ngừ tẩm bột đông lạnh_Maguro fuarai

Cá ngừ tẩm bột đông lạnh_Maguro fuarai (Việt Nam)

60,000 VND

1pc

Việt Nam