Cá thu Atka đông lạnh JP

Cá thu Atka đông lạnh JP (Nhật Bản)

120,000 VND

1pc(160g - 180g)

Nhật Bản