Cá thu đao đông lạnh_Sanma reitou

Cá thu đao đông lạnh_Sanma reitou (Japan)

91,000 VND

Japan 91,000 VND/pc(1con)

Taiwan 70,000 VND/pc(2con)

Japan
  • Taiwan
  • Japan