Chân cua hoàng đế ĐL (boiru) JP_Taraba

Chân cua hoàng đế ĐL (boiru) JP_Taraba (Nhật Bản)

2,725,000 VND

1Kg

Nhật Bản