Mỳ sợi to (L)_Ramen

Mỳ sợi to (L)_Ramen (Việt Nam)

15,000 VND

1pc (120g): 15.000 VNĐ

1pc (1kg): 105.000 VND

Việt Nam

Sản phẩm cùng loại

Mỳ sợi trung (M)_Ramen

15,000 VND

1pc (120g): 15.000VND

1pc (1kg): 105.000VND

Mua hàngass="ion-bag"> Mua hàng

Mỳ sợi nhỏ (S)_Ramen

15,000 VND

1pc (120g) 

Mua hàngass="ion-bag"> Mua hàng