Mỳ xào 2ps có sốt_Yakisoba

Mỳ xào 2ps có sốt_Yakisoba (Việt Nam)

40,000 VND

1pc(2 phần)

Việt Nam

Sản phẩm cùng loại

Mỳ sợi to (L)_Ramen

15,000 VND

1pc (120g): 15.000 VNĐ

1pc (1kg): 105.000 VND

Mua hàngass="ion-bag"> Mua hàng

Mỳ sợi trung (M)_Ramen

15,000 VND

1pc (120g): 15.000VND

1pc (1kg): 105.000VND

Mua hàngass="ion-bag"> Mua hàng