Ống mực chikuwa 240g

Ống mực chikuwa 240g (Việt Nam)

70,000 VND

1pc (4 ống)

Việt Nam