Thịt vai kho xì dầu_Chasuu

Thịt vai kho xì dầu_Chasuu (Việt Nam)

49,000 VND

1pc(130g)

Việt Nam