Tôm tẩm bột đông lạnh_Ebi furai

Tôm tẩm bột đông lạnh_Ebi furai (Việt Nam)

75,000 VND

1pc (4 miếng)

Việt Nam