Cá bã trầu tươi JP

Cá bã trầu tươi JP (Nhật Bản)

420,000 VND

Cá bã trầu JP 100gr

JP_生金目鯛

Nhật Bản

Cá bã trầu JP 100gr

JP_生金目鯛

Sản phẩm cùng loại

Set SSM tổng hợp 4_5 người_Sashimi Tokuji...

1,500,000 VND

刺身盛り特上二4 ~ 5人前

Có 6 _7 loại cá (JP: 4 loại , VN: 2 loại)

Mỗi loại cá 5_6 miếng

  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày
Mua hàng