Sushi, nigigi, donburi, cơm cuốn

Sushi Cá hồi_Nigiri Salmon

20,000 VND

1 miếng (kan) là 20.000đ

Sushi Lưng cá ngừ_Akami Nigiri

50,000 VND

1 miếng (kan) là 50.000đ

9 miếng (kan) là 400.000đ

Sushi bụng cá ngừ_Otoro Nigiri

120,000 VND

1 miếng (kan): 120.000VND

Sushi Cá ngừ 9Ps_Honmaguro Zukushi

700,000 VND

Sét gồm 9 miếng nigiri,

Sét Sushi cá ngừ 3 người_HonmaguroNigiri

1,000,000 VND

Gồm 9 miếng sushi, 6 miếng gunkan, và 2 cây cơm cuốn.

Sushi 3.5 người_Sakanaya nigiri 26kan, 3maki

1,200,000 VND

Gồm có 26 miếng sushi và 3 cây cơm cuốn, cá có thể thay đổi theo các loại cá có trong ngày.

Sushi 2.5 người_Sakanaya Nigiri 20kan, 2maki

800,000 VND

Gồm có 20 miếng sushi và 2 cây cơm cuốn, các loại cá có thể thay đổi theo cá có trong ngày.

Sét Sushi tổng hợp 1 người

435,000 VND

Gồm 11 miếng sushi, Cá có thể thay đổi theo các loại cá có trong ngày.

Sét sushi ĐB 2 người_Gokujo Nigiri 2nin

900,000 VND

Gồm có 18 miếng sushi và 2 cây cơm cuốn,

Các loại cá có thể thay đổi theo các loại cá có trong ngày.

Sét sushi ĐB 3 người

1,350,000 VND

Gồm có 27 miếng sushi và 3 cây cơm cuộn

Các loại cá có thể thay đổi theo ngày.

Sét sushi ĐB 4 người_Gokujo Nigiri 4Nin

1,800,000 VND

Gồm có 36 miếng sushi và 4 cây cơm cuốn