Sashimi Mori

Sét SSM tổng hợp 5_6 người_Sashimi Tokujo...

2,000,000 VND

Có 9 _10 loại cá (JP: 6 loại , VN: 3 loại)

Mỗi loại cá 6_7 miếng

 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Sét SSM tổng hợp 4_5 người_Sashimi Tokuji...

1,500,000 VND

Có 6 _7 loại cá (JP: 4 loại , VN: 2 loại)

Mỗi loại cá 5_6 miếng

 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Sét SSM tổng hợp 3_4 người_Sashimi Tokujo...

1,000,000 VND

Có 6 _7 loại cá (JP: 4 loại , VN: 2 loại)

Mỗi loại cá 4_5 miếng

1,000,000 VND

Sét SSM tổng hợp 2_3 người_Sashimi Tokujo...

500,000 VND

 • Có 5 loại cá (JP: 2 loại , VN: 3 loại)
 • Mỗi loại cá 4-5 miếng
 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Sét sashimi 2 người_Sashimimori jyo

350,000 VND

 • Có 5 loại cá (JP: 2 loại , VN: 3 loại)
 • Mỗi loại cá 3-4 miếng
 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Sét sashimi 1 người_Sashimimori nami

200,000 VND

 • Cá 5 loại (JP: 1 loại , VN: 4 loại)
 • Mỗi loại cá 2 miếng
 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Sét cá quấn cơm_Temaki setto

200,000 VND

 • Cá 3 loại(Cá Ngừ,Cá hồi,Cá Trắng)

Sét hải sản_Kaisendon

80,000 VND

 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày