Set sashimi 2 người_Sashimimori jyo

Set sashimi 2 người_Sashimimori jyo (Việt Nam)

350,000 VND

刺身盛り上2人前

  • Có 5 loại cá (JP: 2 loại , VN: 3 loại)
  • Mỗi loại cá 3-4 miếng
  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày
Việt Nam

刺身盛り上2人前

  • Có 5 loại cá (JP: 2 loại , VN: 3 loại)
  • Mỗi loại cá 3-4 miếng
  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày