Set sashimi 1 người - Sashimimori nami

Set sashimi 1 người - Sashimimori nami (Việt Nam)

200,000 VND

Set 1 người - 刺身盛り 小1人前

  • Cá 5 loại (JP: 1 loại, VN: 4 loại)
  • Mỗi loại cá 2 miếng
  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày
Việt Nam

 Set 1 người - 刺身盛り 小1人前

  • Cá 5 loại (JP: 1 loại, VN: 4 loại)
  • Mỗi loại cá 2 miếng
  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày