Đậu phụ chiên_Aburaage

Đậu phụ chiên_Aburaage (Việt Nam)

35,000 VND

1pc

Việt Nam