Cá hồng đông lạnh JP_Madai reitou

Cá hồng đông lạnh JP_Madai reitou (Nhật Bản)

129,000 VND

1pc(110g)

Nhật Bản