Liên hệ

Địa chỉ

Số 26 Kim Mã Thượng, Cống vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại

024 6273 6877

Email

Sakanaya.hanoi@gmail.com

Cửa hàng Hải sản Nhật Việt Sakanaya Hà Nội