Sashimi Mori

Set SSM tổng hợp 5_6 người_Sashimi Tokujo...

2,000,000 VND

刺身盛り特上二5 ~ 6人前

Có 6 loại cá (JP: 4 loại , VN: 2 loại)

Mỗi loại cá 6-7 miếng

 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Set SSM tổng hợp 4_5 người_Sashimi Tokuji...

1,500,000 VND

刺身盛り特上二4 ~ 5人前

Có 6 _7 loại cá (JP: 4 loại , VN: 2 loại)

Mỗi loại cá 5_6 miếng

 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Set SSM tổng hợp 3_4 người_Sashimi Tokujo...

1,000,000 VND

刺身盛り特上二3 ~ 4人前

Có 6 _7 loại cá (JP: 4 loại , VN: 2 loại)

Mỗi loại cá 4_5 miếng

1,000,000 VND

Set SSM tổng hợp 2_3 người_Sashimi Tokujo...

500,000 VND

刺身盛り2-3人前

 • Có 5 loại cá (JP: 2 loại , VN: 3 loại)
 • Mỗi loại cá 4-5 miếng
 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Set sashimi 2 người_Sashimimori jyo

350,000 VND

刺身盛り上2人前

 • Có 5 loại cá (JP: 2 loại , VN: 3 loại)
 • Mỗi loại cá 3-4 miếng
 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Set sashimi 1 người - Sashimimori nami

200,000 VND

Set 1 người - 刺身盛り 小1人前

 • Cá 5 loại (JP: 1 loại, VN: 4 loại)
 • Mỗi loại cá 2 miếng
 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày

Set cá quấn cơm_Temaki setto

200,000 VND

 

 • Cá 3 loại(Cá Ngừ,Cá hồi,Cá Trắng)

Set hải sản_Kaisendon

80,000 VND

 

 • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày