Sét sashimi 1 người_Sashimimori nami

Sét sashimi 1 người_Sashimimori nami (Việt Nam)

200,000 VND
  • Cá 5 loại (JP: 1 loại , VN: 4 loại)
  • Mỗi loại cá 2 miếng
  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày
Việt Nam
  • Cá 5 loại (JP: 1 loại , VN: 4 loại)
  • Mỗi loại cá 2 miếng
  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày