Sét SSM tổng hợp 2_3 người_Sashimi Tokujo 2_3nin mae

Sét SSM tổng hợp 2_3 người_Sashimi Tokujo 2_3nin mae (Việt Nam)

500,000 VND
  • Có 5 loại cá (JP: 2 loại , VN: 3 loại)
  • Mỗi loại cá 4-5 miếng
  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày
Việt Nam
  • Có 5 loại cá (JP: 2 loại , VN: 3 loại)
  • Mỗi loại cá 4-5 miếng
  • Các loại cá sẽ thay đổi theo ngày