Cá hồng nhỡ cắt lát đông lạnh VN

Cá hồng nhỡ cắt lát đông lạnh VN (Việt Nam)

99,000 VND

1pc(150g)

Việt Nam