Cá song (mú) cắt lát đông lạnh VN_Hata reitou

Cá song (mú) cắt lát đông lạnh VN_Hata reitou (Việt Nam)

99,000 VND

1pc(130g)

Việt Nam