Cá tuyết Mỹ đông lạnh_Gindara

Cá tuyết Mỹ đông lạnh_Gindara

125,000 VND

100g