Giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu

30,000 VND

1pc(20 tờ)