Thịt thăn bò JP cắt lát

Thịt thăn bò JP cắt lát

700,000 VND

1pc(200g)