Thịt vai bò Úc cắt lát

Thịt vai bò Úc cắt lát

100,000 VND

1pc(200g)