Thịt vai lợn VN cắt lát

Thịt vai lợn VN cắt lát

42,000 VND

1pc(200g)